Zasady promocji

Załóż konto > na podany adres dostaniesz kod rabatowy > wykorzystaj rabat 10% na  pierwsze zakupy produktów z grupy materiałów eksploatacyjnych w kategoriach etykiety, etykiety samoprzylepne do wag, taśmy termotransferowe.

REGULAMIN PROMOCJI

§ 1

1. Niniejszy Regulamin określa, wiążące każdego Uczestnika Akcji Promocyjnej rabat na pierwsze zakupy, zasady otrzymania dodatkowego jednorazowego kuponu rabatowego 10% (dziesięć procent). Organizatorem Akcji Promocyjnej jest Jantar Sp. z o.o. z siedzibą w ul. Piekarska 199 43-300 Bielsko-Biała (dalej „Organizator”).

2. Akcja Promocyjna przeprowadzana będzie w dniach  16.06.2020 od godziny 00:01 do 31.07.2020 do godziny 23:59.

3. Miejscem Promocji jest sklep online jshop.jantar.pl.

§ 2

Użyte w niniejszym Regulaminie zwroty oznaczają:

1. Akcja Promocyjna - przygotowana przez Organizatora oferta sprzedaży towarów Jantar Sp z o.o., na zasadach wskazanych w niniejszym Regulaminie. Akcja promocyjna nie łączy się z innymi promocjami.

2. Grupa towarowa- rozumiana jako jedna z kategorii znajdujących się na sklepie internetowym jshop.jantar.pl

3. Sklep Jshop  - sklep internetowy jshop.jantar.pl.

4. Kupon promocyjny – kupon rabatowy 10% (dziesięć procent) na pierwsze zakupy, otrzymany w mailu potwierdzającym założenie konta.

5. Uczestnik Akcji Promocyjnej - pełnoletnia osoba fizyczna (lub osoba fizyczna, która ukończyła lat 13 (trzynaście) legitymująca się zgodą rodziców lub opiekunów, chyba że zgoda taka w świetle obowiązujących przepisów nie jest konieczna), a także osoba prawna, która akceptuje niniejszy Regulamin oraz określone w nim zasady Akcji Promocyjnej.

§3

Sprzedaż objęta Akcją Promocyjną odbywać się będzie w sklepie jshop.jantar.pl. Promocją objęte są produkty z grupy materiałów eksploatacyjnych w kategoriach etykiety, etykiety samoprzylepne do wag, taśmy termotransferowe.

§4

Akcja Promocyjna opiera się o następujące zasady:

1. Uczestnik Akcji Promocyjnej ma prawo, a nie obowiązek skorzystania z Akcji Promocyjnej.

2. Uczestnik Akcji Promocyjnej, w celu skorzystania z Akcji Promocyjnej w sklepie online www.jshop.jantar.pl, musi zarejestrować się jako nowy klient sklepu internetowego jshop.jantar.pl.

3. Akcja Promocyjna polega na tym, iż Uczestnik, który spełni wszystkie warunki opisane w Regulaminie, może skorzystać z 10% (dziesięć procent) rabatu od ceny detalicznej, do daty określonej w paragrafie 1 pkt. 2.

5. Podstawą do ewentualnych reklamacji jest dowód zakupu rzeczy w sklepie jshop.jantar.pl.

§ 5

Informacja o Akcji Promocyjnej zawarta w prasie i materiałach reklamowych nie stanowi oferty ani przyrzeczenia publicznego. Za wadliwe lub niepełne odczytanie hasła Akcji Promocyjnej Organizator nie odpowiada.

§ 6

Organizator ma prawo odwołać lub skrócić okres trwania Akcji Promocyjnej bez podawania przyczyn, poprzez umieszczenie pisemnej informacji w Internecie na stronie jshop.jantar.pl.

§ 7

Wszelkie ewentualne skargi, związane ze sposobem przebiegu Akcji Promocyjnej, Uczestnik Akcji Promocyjnej obowiązany jest, w terminie 3 dni od dnia nabycia towarów lub usiłowania ich nabycia, skierować na piśmie do Jantar Sp. z o.o. z siedzibą ul. Piekarska 199 43-300 Bielsko-Biała.

§ 8

Organizator w czasie trwania Akcji Promocyjnej zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu. Zmiana zaczyna obowiązywać od dnia umieszczenia odpowiedniej, pisemnej informacji w Internecie na stronie jshop.jantar.pl.

§ 10

1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne kwestie sporne powstałe z przyczyn leżących po stronie osób trzecich.

2. Organizator udostępni do wglądu Regulamin Akcji Promocyjnej na stronie jshop.jantar.pl.

3. Wszelkie sprawy sporne związane z Akcją Promocyjną będą rozstrzygane przez sąd rzeczowo właściwy dla miejsca siedziby Organizatora.

 

 

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper Premium